• Posted by vivotrainingen 15 dec
  • 0 Comments

VIVO Nieuws – Aangescherpte maatregelen tot 19 januari 2021

Beste cliënten, ouder(s), verzorger(s),

Zeker in deze tijd hebben veel mensen behoefte aan zorg en begeleiding. Wij zijn dan ook blij met het nieuws dat de aangescherpte maatregelen geen betrekking hebben op de Jeugd(zorg) en dat de 1 op 1 begeleiding door kan gaan.
Wat houdt dit voor u in:

Individuele begeleiding
Reeds geplande afspraken gaan door op afgesproken tijdstip en locatie. Nieuwe afspraken en begeleidingen kunnen worden ingepland. De individuele begeleiding kan in overleg met de begeleider plaatsvinden in de praktijkruimte van VIVO, op een buitenlocatie, telefonisch of middels videobellen.

Kinder-/ JongerenAtelier
Het Kinder- en JongerenAtelier komt tot 19 januari 2021 te vervallen.
De eerst volgende datum voor het KinderAtelier is woensdag 20 januari 2021, het JongerenAtelier start op donderdag 21 januari 2021.

Kennismakingsgesprek
De kennismakingsgesprekken met ouder(s), verzorger(s) en kinderen gaan door volgens afspraak.

Halen/brengen
Om het risico van besmetting zo klein mogelijk te houden willen wij u vragen om uw kind af te zetten bij de centrale hal, de begeleider zal uw kind daar ophalen en terugbrengen, of om alleen te komen.

Algemeen
We doen er alles aan om de veiligheid voor u en onze medewerkers zo optimaal mogelijk te houden. Individuele afspraken gaan dus zoals gepland door, met in achtneming van de maatregelen zoals vermeld in de RIVM richtlijn.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw begeleider of mail ons via info@vivotrainingen.nl.

Zorg voor elkaar en blijf gezond!

Hartelijke groet,

Claudia, Tinka, Yolanda, Anne en Arianne

Geplaatste reacties 0