De VIVO-schooltraining voor een veilig en positief leerklimaat

Schooltraining basisonderwijs

De VIVO-schooltraining voor een veilig en positief leerklimaat

VIVO biedt een weerbaarheidsprogramma voor scholen dat bijdraagt aan een positief en veilig leer-en leefklimaat. De VIVO-schooltraining is geschikt voor het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Er zijn diverse mogelijkheden om het VIVO-programma op uw school te integreren in het lesprogramma. Daarbij verzorgen wij workshops voor het team en bieden wij individuele begeleiding voor leerkrachten

 

Hoe werkt onze schooltraining?

Creatieve, sport -en spelelementen staan centraal in onze training. De oefeningen werken door op mentaal, fysiek, emotioneel en sociaal niveau. Kinderen leren bewust stil te staan bij hun ademhaling, om tot rust te komen en als kracht te gebruiken. Kinderen leren om alles bij zichzelf te laten beginnen in plaats van je aandacht te richten op je omgeving. Kinderen kunnen de ervaringen uit de lessen direct in de klas of thuis toepassen. U kunt de trainingen klassikaal of in groepen volgen.

 

Wat leren kinderen in de schooltraining?

In de VIVO-schooltraining besteden wij in overleg met de school onder meer aandacht aan:

• Kinderen leren bewust te ademen en alles met je adem te laten beginnen.
• Ontdekken van de mogelijkheden van je lichaam: ontspanning, concentratie, stemgebruik, houding.
• Bewust worden van je grenzen en grenzen leren aangeven.
• Ontvangen en geven van een compliment.
• Trots leren zijn op wie je bent en wat je kan.
• Voor jezelf leren zorgen, dus zelf oplossingen leren bedenken.
• Hoe kan je jezelf afsluiten voor je omgeving.
• Oefenen met klasse- en schoolpleinsituaties.
• Omgaan met pestgedrag, belicht vanuit gepest worden en vanuit de pestkop.

 

Ouders en leerkrachten vormen een veilig vangnet

VIVO verbindt ouders en leerkrachten om van daaruit een gezamenlijk voorbeeld te zijn voor de kinderen. Daarom maken we de ouders en leerkrachten op een ouderavond vertrouwd met de VIVO-schooltraining. Vertrouwd maken betekent zelf doen en ervaren in plaats van er alleen maar over praten. Met deze aanpak creëren we een wij-gevoel en bepalen we ieders verantwoordelijkheid. Als ouders en leerkrachten weten waar ze aan beginnen en wat er van hen verwacht wordt, geeft dit de kinderen een gevoel van veiligheid en vertrouwen. School en gezin worden zo een veilig nest van waaruit het makkelijker uitvliegen is. Beide dragen bij aan groei naar onafhankelijkheid op een speelse manier. Elke les krijgen de kinderen een ondersteunende kaart mee voor in de klas en thuis. De ouders ontvangen de lessen ook zodat ze thuis met de kinderen kunnen oefenen.

 

Meer weten over de VIVO-schooltraining?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Wij spelen in samenwerking met uw team en ouders graag in op de hulpvraag vanuit uw school. Zo krijgt u altijd een training op maat.