Vergoeding voor begeleiding via de Zeeuwse gemeenten

Zorg die geleverd kan worden door VIVO:

  • individuele – begeleiding voor jongeren en ouders tot 18 jaar
  • kindertraining(groepstraining)
  • jongerentraining(tienercursus)
  • brugklastraining(tienercursus)

VIVO heeft een contract met alle Zeeuwse gemeenten.

Wij raden ouders of verwijzers aan een afspraak te maken bij het loket van de desbetreffende gemeente. U kunt telefonisch of per e-mail vragen stellen over de procedure.

Als VIVO de zorgopdracht heeft ontvangen kan de begeleiding in overleg met elkaar starten.

Hieronder voor Porthos de gegevens:
Middelburg
Sint Sebastiaanstraat 12
4331 PL Middelburg

Telefoon: 088 7514000

Veere

telefoonnummer 088 7514000

Porthos Vlissingen

Open Wijkschool De Combinatie

Pablo Picassoplein 126

4382 KB Vlissingen

Telefoon: 088 7514000

Alle andere telefoonnummers kunt u via de website van uw gemeente vinden.

Voor meer informatie over de begeleiding kunt u contact opnemen met:

– Sigrid Schilperoort     06 34134537
– Claudia Fritz               06 53323560